CELIATIK A PREUKAZ ŽTP – časť I

02.10.2022


Má celiatik nárok na preukaz ZŤP? Ako sa dá vybavit?

 
 

Poďme sa dnes pozrieť na zúbok tomu, či má alebo nemá celiatik nárok na preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (ZŤP). 

Ak ste si čítali niektorí z mojich predchádzajúcich blogov, tak možno viete, že mne bola diagnostikovaná celiakia v roku 2015. Úprimne vám poviem, že v tom čase som ani netušila, že na túto diagnózu je možné získať preukaz ZŤP, avšak moja sesternica pracovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pod ktorý som patrila a ja ako čerstvý absolvent vysokej školy som bola bez príjmu a možnosť získať príspevok na kompenzáciu za zvýšené výdavky spojené so stravovaním sa mi veľmi hodil... A takto sa začala moja cesta k preukazu. Preukaz mi bol vydaný ešte v roku 2015, avšak po pravde, som ho vôbec nevyužívala. Použila som ho asi 2x pri vstupe do ZOO a podobne.. Avšak po svadbe som zmenila priezvisko a vravela som si, že je načase dať „staré veci“ do poriadku a jedným z kostlivcov v skrini bol aj preukaz ZŤP, ktorý okrem nesprávneho priezviska už neobsahoval ani len správnu adresu.

Podľa slovenskej legislatívy (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.  A pod funkčnou poruchou sa zase myslí nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravého postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. To by sme mali pojmy a ich definície, ale ako je to v praxi?

Z vyššie uvedeného sú pre nás dôležité čísla – 50 % a dlhšie ako 12 mesiacov. V mojom prípade mi na celiakiu prišli v „hodine dvanástej“, takže som si odniesla hodnotenie „MARCH 3C“ a lekár skonštatoval, že mám viac ako 50 % mieru funkčnej poruchy a preukaz ZŤP mi vydaný bol. Bohužiaľ, viem aj o ľuďoch, ktorým vydanie preukazu ZŤP zamietli. Avšak nemyslím si, že v takomto prípade postupoval úradník správne. Celiakia je totiž uvedená v prílohe č. 3: Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov už spomínaného zákona o peňažných príspevkov, v časti X: Tráviace ústrojenstvo, písm. C: Ochorenie tenkého a hrubého čreva, bod 3: Črevné malabsorpcie (celiakia, sprue, malobsorpcia spôsobená intoleranciou), pričom u dospelých pri diétoterapii podľa závažnosti klinických príznakov je pridelená miera funkčnej poruchy 40-50 %, avšak pod písmenom a) je uvedené "u dospelých pri diétoterapii podľa závažnosti klinických príznakov 50%". Z tohto podľa môjho názoru vyplýva, že prvý bod (najmenej 50 %) každý dospelý celiatik spĺňa a o tom, že ide o celoživotnú diagnózu (a teda naplnenie podmienky „dlhšie ako 12 mesiacov“) sa ani diskusia nemusí viesť. Aj keď aj tu existujú paradoxy a to, že niekomu je preukaz vydaný „bez doby platnosti“, mne bol pôvodne vydaný s platnosťou na 3 roky, tento krát platí 10 rokov. Po uplynutí tejto lehoty musím opäť Úradu vydokladovať, že stále celiakiu mám a nerozhodla sa mi udeliť výnimku a ako asi jedinej na svete ma opustiť. Ja to volám okresné rozhodovacie paradoxy. Čo v jednom okrese platí, v druhom nemusí..

V každom prípade, máme za to, že celiatik nárok na preukaz má ale kde ho získa? Rozhodovanie o ich udelení, ako som už vyššie spomenula, patrí do právomoci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušný úrad sa určuje podľa miesta bydliska fyzickej osoby. Na úrade si podáte žiadosť na oddelení posudkových činností (POZOR: žiadosť je možné už podať aj elektronicky cez slovensko.sk). K žiadosti je potrebné priložiť „Lekársky nález“ a nálezy z odborných vyšetrení. Vzor lekárskeho nálezu nájdete na webe úradu práce, určite aj v papierovej forme vám ho poskytnú na každom úrade práce. Tento nález vám musí ošetrujúci lekár (v našom prípade teda gastroenterológ) vyplniť a spolu so žiadosťou to podáte na príslušnom úrade práce. Žiadosť prejde posudkovým procesom, kde posudkový lekár úradu zhodnotí či sú splnené podmienky a tadaaa, bude vydané rozhodnutie, ktorým vám bude preukaz udelený. Potom je ešte potrebné si zaobstarať fotografie (odo mňa chceli rozmer 3x4,5 cm) a preukaz vám bude na príslušnom úrade práce vydaný.

V prípade, ak vám bude nárok na preukaz zamietnutý, osobne by som sa určite odvolala a bojovala za to, čo (aspoň podľa mňa) každému celiatikovi patrí. Niekto preukaz nevyužíva, no viažu sa k nemu celkom slušné výhody ako napr. možnosť požiadať o príspevok na kompenzáciu výdavkov spojených s diétnym stravovaním, rôzne zľavy pri cestovaní (či MHD alebo aj vlaková alebo autobusová doprava), zľava na odvodoch, ak je osoba so ZŤP zamestnanec, nehovoriac o rôznych zľavách na vstupnom alebo o odpustení koncesionárskych poplatkoch. 


Jednotlivé výhody si bližšie rozoberieme v ďalšom pokračovaní tohto blogu.


Zatiaľ verím, že aj toto boli aspoň pre niekoho dôležité informácie a prejam veľa síl v byrokratickom boji.


Update: 1.11.2022